Date:
 กศน.อำเภอบางบ้อ ร่วมกิจกรรมเปิด โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ       วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นำอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะของอำเภอบางบ่อ เข้าร่วมกิจกรรมเปิด โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ส่งเสริมการ
อ่าน ให้คนไทยทันโลก ก้าวสู่อาเซียน

        ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


หน้าแรก กศน.สมุทรปราการ(ความเป็นมา) ที่ตั้ง/แผนที่ บุคลากร Webboard ศูนย์การเรียนฯคลังแหล่งเรียนรู้