กศน.อำเภอเมือง

กศน.อำเภอบางบ่อ

กศน.อำเภอบางพลี

กศน.อำเภอบางเสาธง

กศน.อำเภอพระประแดง

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ศูนย์การเรียนชุมชน

ห้องสมุดประชาชน
ข้อมูล/สถิติ
ผลการดำเนินงาน
แผนงาน-โครงการ
วิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลนักศึกษาผู้จบหลักสูตร

สำนักงาน กศน.ศธ.
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ธนาคารความรู้
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550
get code for tracking website
เริ่มนับวันที่ 05/12/49

  สนใจเรื่องสมัครการเรียน การสอน ติดต่อปรึกษาได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทุกวันเวลาราชการ โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532 ....


  • 
พิธีเปิดป้ายอาคาร กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ ศูนย์การเรียนชุมชนทิพวัลเทพารักษ์
  • ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เด็กเร่ร่อน) กศน.จังหวัดสมุทรปราการ	กิจกรรมเครือข่าย
  • กศนจังหวัดสมุทรปราการ 
เข้าแข่งขันกีฬาเบญจบูรพาเกมส์
  • รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ
  • สุดยอด กศน.จังหวัดสมุทรปราการ NF26 รอบชิงชนะเลิศ
  • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเชียร์สุดยอด กศน.ปี 2 รอบชิงชนะเลิศ
  • กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ
  • การประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหานักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท
  • กศน.อำเภอบางบ่อ
ร่วมชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2
  • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติในสถานประกอบการ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการกศน. เป็นประธาน ใน พิธีเปิดป้ายอาคาร กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ ศูนย์การเรียนชุมชน ทิพวัลเทพารักษ์ โดยความตอนหนึ่งว่า ศูนย์การเรียนชุมชนทิพวัลเทพารักษ์ เป็นหน่วยจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย..
(อ่านต่อ)
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2557 นายชรินทร์ ใยยั่งยืน (ครูแดง)กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เข่าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายฯ "ค่ายทางเลือกในการดำเนินชีวิต"...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดและ กศน.อำเภอทุกแห่ง นำนักกีฬาทั้งนักศึกษาและคณะครู เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเบญจบูรพาเกมส์...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผูอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฯ ให้การต้อนรับ นายสุรพงศ์ จำจด รองเลขาธิการ สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สมุทรปราการ ,นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ คณะผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ได้นำคณะผู้เข้าแข่งขันสุดยอด กศน.จังหวัด สมุทรปราการ NF26 ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางเปมิกา นันเมือง ครู กศน. นำนักศึกษา เข้าร่วมเชียร์สุดยอด กศน.ปี 2 รอบชิงชนะเลิศ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมือง สมุทรปราการและคณะครู เข้าร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน99รูป ในงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุข ให้คนในชาติ โดยมีผู้ว่าราชการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมือง สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา นักเรียน และนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท จังหวัดสมุทรปราการ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นำครูและนักศึกษา กศน.อำเภอบางบ่อ เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 "ร้อยใจ กศน.สานต่ออุดมการณ์ ลูกเสือไทย"...
(อ่านต่อ)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติในสถานประกอบการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้คณะครู จัด โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน ทักษะชีวิตรักษ์โลก และ ร่วมงาน มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014 Save The World Expo...
(อ่านต่อ)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 นายวิชัย สีชาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเสาธง มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ กลิ่นเกิด พร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษาร่วม งานมหกรรมทีวีรักษ์โลก Save THE World EXP 2014...
(อ่านต่อ)
อ่านข่าวย้อนหลัง   next 2 next 3 

Download ด่วนที่สุด มาตรการประหยัดงบประมาณ สป.ฯถึงสถานศึกษาทุกแห่ง

Downloadใบสมัครสมาชิกช.พ.ค.(ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา)
DOWNLOAD แจ้งข้อมูลการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน....


กระทู้ใหม่ล่าสุดจาก Webboard
  ดูกระทู้ทั้งหมด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532

since 05/12/2549 Best view at 1024 x 728 pixel All right reserve
Contact us:samutprakan_onie@hotmail.com

"วันรักการอ่าน"

ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ แจ้ง


อ่านคู่มือนักศึกษา, ผลการสอบ และปฏิทินการศึกษา ..

 ผลสอบ ปวช.พณิชฯ อ.เมือง คอม, บัญชี ฯลฯ
 กลุ่มเรียนวันเสาร์
 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
 เทียบระดับ
(เพื่อขอจบ)

อาชีพอิสระ 60 อาชีพ

บทความ
รวมบทความที่น่าสนใจ
ของ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรปราการ
(ขออภัยอยู่ระหว่างรวบรวม)
ราคาน้ำมันประจำวันนี้