ค่านิยม12 ประการ โดยครูชรินทร์ รู้อ่าน


กศน.อำเภอเมือง

กศน.อำเภอบางบ่อ

กศน.อำเภอบางพลี

กศน.อำเภอบางเสาธง

กศน.อำเภอพระประแดง

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ศูนย์การเรียนชุมชน

ห้องสมุดประชาชน
ข้อมูล/สถิติ
ผลการดำเนินงาน
แผนงาน-โครงการ
วิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลนักศึกษาผู้จบหลักสูตร

สำนักงาน กศน.ศธ.
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ธนาคารความรู้
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550
get code for tracking website
เริ่มนับวันที่ 05/12/49

  สนใจเรื่องสมัครการเรียน การสอน ติดต่อปรึกษาได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทุกวันเวลาราชการ โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532 ....


  • เปิดโครงการสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอบางบ่อ
  • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของ กศน.ตำบลในอำเภอเมืองฯ
  • กศน. จังหวัด สมุทรปราการ    
ร่วมประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดำเนินงาน
  • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมชี้แจงฯเตรียมพร้อม กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาคมฯ
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติและการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
  • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ พิธีถวายพระพร และจุดเทียนชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 .เปิดโครงการสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง...(อ่านต่อ)
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของ กศน.ตำบลในอำเภอเมืองฯ..(อ่านต่อ)
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 กศน. จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมจัดทำ ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดำเนินงาน "กลุ่มศูนย์เบญจบูรพา"..(อ่านต่อ)
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ผอ.กศน. จังหวัดสมุทรปราการ โครงการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน....หนึ่งอาชีพ"..(อ่านต่อ)
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 กศน. จังหวัด สมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงาน เครือข่ายประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ...(อ่านต่อ)       
วันที่ 9 ธันวาคม 2557สำนักงาน กศน. จังหวัด สมุทรปราการ ประชุมเชิงปฏิบัติ การ แนวทางการปฏิบัติและการเบิกจ่ายงบประมาณฯ.(อ่านต่อ)       
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 กศน.จังหวัด สมุทรปราการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฯ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...(อ่านต่อ)
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 กศน.จังหวัด สมุทรปราการ โครงการอบรมการวาง แผนระดับจุลภาคในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.ตำบล...(อ่านต่อ)
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 กศน.จังหวัด สมุทรปราการ เข้าร่วมงานแถลงข่าว บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ในการฝึกอบรมวิชาชีพ ช่างสิบหมู่ และ วิชาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย...(อ่านต่อ)
 >> ดูทั้งหมด  
    ข่าวกศน.อำเภอ
 
โครงการสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ... กศน.อ.บางบ่อ
18ธค.2557      
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน กศน.อ.เมืองฯ
17ธค.2557      
กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ นมัสการพระพุทธชินราชมงคล กศน.อ.เมืองฯ
17ธค.2557      
ประชุมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช. 2ค กศน.อ.เมืองฯ
17ธค.2557      
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ที่กศน.ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ กศน.อ.บางเสาธง
15ธค.2557      
กศน.อำเภอเมือง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อ'เมือง
15ธค.2557      
"ปฏิรูปการศึกษา : ฟังผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมเสนอการปฏิรูป..." กศน.อ.เมือง
12ธค.2557      
ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ กศน.อ.เมือง
12ธค.2557      
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัด. กศน.อ.บางบ่อ
7 ธค.2557      
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กศน.อ.บางบ่อ
5 ธค.2557    
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กศน.อ.เมืองฯ
5 ธค.2557    
 >> ดูทั้งหมด  
การสำรวจพิกัดที่ตั้งการให้บริการฯ
การค้นหาพิกัดตำแหน่ง ที่ตั้งฯ

Download คำชี้แจงการใช้แบบนิเทศติดตามผล การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน สถานี ETV
Download แบบรายงานผลการรับชมรายการโทรทัศผ่าน สถานี ETV
Download แบบนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โทรทัศผ่านสถานี ETV
Download แบบประเมินรายการโทรทัศน์ สถานี ETV
Download คำชี้แจงการกรอกข้อมูล เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาฯ โดย กศน.ตำบล
Download ด่วนที่สุด มาตรการประหยัดงบประมาณ สป.ฯถึงสถานศึกษาทุกแห่ง

Downloadใบสมัครสมาชิกช.พ.ค.(ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา)
DOWNLOAD แจ้งข้อมูลการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน....


กระทู้ใหม่ล่าสุดจาก Webboard
  ดูกระทู้ทั้งหมด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532

since 05/12/2549 Best view at 1024 x 728 pixel All right reserve
Contact us:samutprakan_onie@hotmail.com

"วันรักการอ่าน"
ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

รับ-ส่ง หนังสือราชการ แจ้ง


อ่านคู่มือนักศึกษา, ผลการสอบ และปฏิทินการศึกษา ..

 ผลสอบ ปวช.พณิชฯ อ.เมือง คอม, บัญชี ฯลฯ
 กลุ่มเรียนวันเสาร์
 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
 เทียบระดับ
(เพื่อขอจบ)

อาชีพอิสระ 60 อาชีพ

บทความ
รวมบทความที่น่าสนใจ
ของ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรปราการ
(ขออภัยอยู่ระหว่างรวบรวม)
ราคาน้ำมันประจำวันนี้