กศน.อำเภอเมือง

กศน.อำเภอบางบ่อ

กศน.อำเภอบางพลี

กศน.อำเภอบางเสาธง

กศน.อำเภอพระประแดง

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ศูนย์การเรียนชุมชน

ห้องสมุดประชาชน
ข้อมูล/สถิติ
ผลการดำเนินงาน
แผนงาน-โครงการ
วิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลนักศึกษาผู้จบหลักสูตร

สำนักงาน กศน.ศธ.
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ธนาคารความรู้
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550
get code for tracking website
เริ่มนับวันที่ 05/12/49

  สนใจเรื่องสมัครการเรียน การสอน ติดต่อปรึกษาได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทุกวันเวลาราชการ โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532 .... • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชลบุรี
 • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการประกวดโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อบูรณาการ
 • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ตำบลคลองด่าน
 • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  จัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ
 • ครูสอนเด็กเร่ร่อน เป็นวิทยากรให้กับองค์กรเครือข่ายฯ
 • กศน.สมุทรปราการ รับการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
 • 
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาฯดำเนินการเข้าประเมินคุณภาพสถานศึกษา กศน.อำเภอ
วันที่ 4-8 กันยายน 2557 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด สมุทรปราการ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร ทุกท่าน และบุคลากร เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชลบุรี...
(อ่านต่อ)
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดโครงการประกวดโครงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ กศน.อำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอ บางบ่อ เข้ารับการอบรมกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรด้านการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต...
(อ่านต่อ)
วันที่ 24 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการกศน. อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดโครงการส่งเสริม ทักษะอาชีพ เพื่อบูรณาการเข้าสู่สาระการประกอบอาชีพพัฒนา คุณภาพผู้เรียน กศน. อำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่ตำบลคลองด่าน ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อจัดโครงการฝึกอาชีพ เพื่อการมีงานทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิสาหกิจชุมชน (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) ...
(อ่านต่อ)
อ่านข่าวย้อนหลัง   next 2 next 3 


Download ด่วนที่สุด มาตรการประหยัดงบประมาณ สป.ฯถึงสถานศึกษาทุกแห่ง

Downloadใบสมัครสมาชิกช.พ.ค.(ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา)
DOWNLOAD แจ้งข้อมูลการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน....


กระทู้ใหม่ล่าสุดจาก Webboard
  ดูกระทู้ทั้งหมด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532

since 05/12/2549 Best view at 1024 x 728 pixel All right reserve
Contact us:samutprakan_onie@hotmail.com

"วันรักการอ่าน"

ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ แจ้ง


อ่านคู่มือนักศึกษา, ผลการสอบ และปฏิทินการศึกษา ..

 ผลสอบ ปวช.พณิชฯ อ.เมือง คอม, บัญชี ฯลฯ
 กลุ่มเรียนวันเสาร์
 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
 เทียบระดับ
(เพื่อขอจบ)

อาชีพอิสระ 60 อาชีพ

บทความ
รวมบทความที่น่าสนใจ
ของ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรปราการ
(ขออภัยอยู่ระหว่างรวบรวม)
ราคาน้ำมันประจำวันนี้