ค่านิยม12 ประการ โดยครูชรินทร์ รู้อ่าน

กศน.อำเภอเมือง

กศน.อำเภอบางบ่อ

กศน.อำเภอบางพลี

กศน.อำเภอบางเสาธง

กศน.อำเภอพระประแดง

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ศูนย์การเรียนชุมชน

ห้องสมุดประชาชน
ข้อมูล/สถิติ
ผลการดำเนินงาน
แผนงาน-โครงการ
วิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลนักศึกษาผู้จบหลักสูตร

สำนักงาน กศน.ศธ.
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ธนาคารความรู้
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550
get code for tracking website
เริ่มนับวันที่ 05/12/49

สนใจปรึกษาการสมัครเรียนติดต่อ : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532 ในวันเวลาราชการ...


  • สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน.และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ปฐมนิเทศและมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ทูตส่งเสริมการศึกษา
  • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2558 จังหวัดสุโขทัย
  • ประชุมชี้แจง ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2559
  • ประชุมประสานแผนผู้บริหาร กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  • โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
  • โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
  • ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
  • สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
  • รับฟังแนวนโยบายการปฏิบัติงาน กศน.ในปีงบประมาณ 2559 ของเลขาธิการ กศน.คนใหม่
วันที่16พย.58ประชุมความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน.และ สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง...(อ่านต่อ)
วันที่15พย.58ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองฯ และมอบเกียรติบัตร ทูตส่งเสิรมการศึกษา...(อ่านต่อ)
วันที่14พย.58ร่วมพิธีสมโภชถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2558 จังหวัดสุโขทัย...(อ่านต่อ)
วันที่12-14พย.58ประชุมชี้แจง ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2559...(อ่านต่อ)
วันที่10 พย.58ประชุมประสานแผนผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤศจิกายน 2558...(อ่านต่อ)
วันที่4-6พย.58 โครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)...(อ่านต่อ)
วันที่2-4พย.58โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กศน.จังหวัดสมุทรปราการ...(อ่านต่อ)
วันที่28ตค.58การประชุมวางแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559...(อ่านต่อ)
อบรมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

    ข่าวกศน.อำเภอ
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/25558และมอบเกียรติบัตร ... กศน.อ.เมืองฯ
15พย.2558
กศน.อำเภอเมืองฯรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558... กศน.อ.เมืองฯ
พย.2558
อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559... กศน.อ.บางเสาธง
2-4พย.2558
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวัน ปิยมหาราช ... กศน.อ.พระสมุทรฯ
23ตค.2558
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวัน ปิยมหาราช ... กศน.อ.บางเสาธง
23ตค.2558
รณรงค์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558... กศน.อ.บางเสาธง
ตค.2558
อบรมเพื่อขอรับใบขับขี่ฯ... กศน.อ.บางเสาธง
26กย.2558
ศึกษาดูงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ 4 ภาค... กศน.อ.บางบ่อ
23สค.2558
ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ 4 ภาค ... กศน.อ.บางพลี
21สค.2558
ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ในพื้นตำบลทุกตำบลในอำเภอบางบ่อ ... กศน.อ.บางบ่อ
16สค.2558
การนิเทศการสอบ N-NET ... กศน.อ.เมือง
16สค.2558
 >> ดูทั้งหมด  


การสำรวจพิกัดที่ตั้งการให้บริการฯ
การค้นหาพิกัดตำแหน่ง ที่ตั้งฯ


รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือแยกรายอำเภอและตำบล
...
Download ด่วนที่สุด มาตรการประหยัดงบประมาณ สป.ฯถึงสถานศึกษาทุกแห่ง
Downloadใบสมัครสมาชิกช.พ.ค.(ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา)
DOWNLOAD แจ้งข้อมูลการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน....กระทู้ใหม่ล่าสุดจาก Webboard
  ดูกระทู้ทั้งหมด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532

since 05/12/2549 Best view at 1024 x 728 pixel All right reserve
Contact us:samutprakan_onie@hotmail.com

"วันรักการอ่าน"

ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนหนังสือนำ
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้าง
แบบสำรวจจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ข้อมูลบัญชีธนาคารของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
ข้อมูลที่อยู่รายบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
แบบแจ้งรายการเพื่อหักการลดหย่อน
หนังสือรับรองการแจ้งหักลดหย่อน


รับ-ส่ง หนังสือราชการ แจ้ง


อ่านคู่มือนักศึกษา, ผลการสอบ และปฏิทินการศึกษา ..

 ผลสอบ ปวช.พณิชฯ อ.เมือง คอม, บัญชี ฯลฯ
 กลุ่มเรียนวันเสาร์
 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
 เทียบระดับ
(เพื่อขอจบ)

อาชีพอิสระ 60 อาชีพ

ราคาน้ำมันประจำวันนี้