ค่านิยม12 ประการ โดยครูชรินทร์ รู้อ่าน

กศน.อำเภอเมือง

กศน.อำเภอบางบ่อ

กศน.อำเภอบางพลี

กศน.อำเภอบางเสาธง

กศน.อำเภอพระประแดง

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ศูนย์การเรียนชุมชน

ห้องสมุดประชาชน
ข้อมูล/สถิติ
ผลการดำเนินงาน
แผนงาน-โครงการ
วิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลนักศึกษาผู้จบหลักสูตร

สำนักงาน กศน.ศธ.
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ธนาคารความรู้
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550
get code for tracking website
เริ่มนับวันที่ 05/12/49

สนใจปรึกษาการสมัครเรียนติดต่อ : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532 ในวันเวลาราชการ...


 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
 • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ รับชมการถ่ายทอดสด อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV
 • ประชุมบรรณาธิการรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ
 • ประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดกิจกรรม ไตรมาส 3-4
 • สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
 • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • กศน.จัวหวัดสมุทรปราการ โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะจำเป็น 
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • โครงการฯ และสักขีพยานใน 
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่26พค.58 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ธรรมศึกษา... (อ่านต่อ)
วันที่22พค.58 รับชมการถ่ายทอดสด อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV... (อ่านต่อ)
วันที่12-15พค.58 ประชุมบรรณาธิการรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก... (อ่านต่อ)
วันที่11พค.58 ประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดกิจกรรม ไตรมาส 3-4... (อ่านต่อ)
วันที่5 พค.58 ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล... (อ่านต่อ)
วันที่22 เมย.58 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย... (อ่านต่อ)
วันที่21 เมย.58 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะจำเป็น สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ... (อ่านต่อ)
วันที่16 เมย.58 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยร้อยดวงใจ กศน.สมุทรปราการ... (อ่านต่อ)
 >> ดูทั้งหมด  

    ข่าวกศน.อำเภอ
 
กศน.อำเภอเมืองฯ ร่วมการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ... กศน.อ.เมืองฯ
19พค.2558
ปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู นักศึกษา กศน.อำเภอเมือง... กศน.อ.เมืองฯ
17พค.2558
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ... กศน.อ.เมืองฯ
10พค.2558
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล... กศน.อ.เมืองฯ
5พค.2558
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี... กศน.อ.เมืองฯ
6เมย.2558
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ กศน.อ.เมืองฯ
2เมย.2558
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ 5 รอบ... กศน.อ.บางบ่อ
2เมย.2558
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557... กศน.อ.เมืองฯ
29มีค.2558
อบรมความรู้ภาคทฤษฎี ขอรับใบอนุญาตขับรถ และต่ออายุใบ... กศน.อ.เมืองฯ
27มีค.2558
สัมมนาวิชาการ /ปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการประเมินเทียบ... กศน.อ.เมืองฯ
25-26มีค.2558
โครงการอบรมประชาธิปไตยตามค่านิยมหลัก 12 ประการ... กศน.อ.พระประแดง
22มีค.2558
โครงการพัฒนาสังคมชุมชนเพิ่มความเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษา... กศน.อ.เมืองฯ
21มีค.2558
โครงการค่ายคุณธรรม นำไทยใส่ใจค่านิยมหลัก 12 ประการ... กศน.อ.พระประแดง
21มีค.2558
 >> ดูทั้งหมด  

การสำรวจพิกัดที่ตั้งการให้บริการฯ
การค้นหาพิกัดตำแหน่ง ที่ตั้งฯDownload ด่วนที่สุด มาตรการประหยัดงบประมาณ สป.ฯถึงสถานศึกษาทุกแห่ง

Downloadใบสมัครสมาชิกช.พ.ค.(ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา)
DOWNLOAD แจ้งข้อมูลการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน....กระทู้ใหม่ล่าสุดจาก Webboard
  ดูกระทู้ทั้งหมด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532

since 05/12/2549 Best view at 1024 x 728 pixel All right reserve
Contact us:samutprakan_onie@hotmail.com

"วันรักการอ่าน"

ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

รับ-ส่ง หนังสือราชการ แจ้ง


อ่านคู่มือนักศึกษา, ผลการสอบ และปฏิทินการศึกษา ..

 ผลสอบ ปวช.พณิชฯ อ.เมือง คอม, บัญชี ฯลฯ
 กลุ่มเรียนวันเสาร์
 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
 เทียบระดับ
(เพื่อขอจบ)

อาชีพอิสระ 60 อาชีพ

ราคาน้ำมันประจำวันนี้