ค่านิยม12 ประการ โดยครูชรินทร์ รู้อ่าน


กศน.อำเภอเมือง

กศน.อำเภอบางบ่อ

กศน.อำเภอบางพลี

กศน.อำเภอบางเสาธง

กศน.อำเภอพระประแดง

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ศูนย์การเรียนชุมชน

ห้องสมุดประชาชน
ข้อมูล/สถิติ
ผลการดำเนินงาน
แผนงาน-โครงการ
วิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลนักศึกษาผู้จบหลักสูตร

สำนักงาน กศน.ศธ.
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ธนาคารความรู้
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550
get code for tracking website
เริ่มนับวันที่ 05/12/49

  สนใจเรื่องสมัครการเรียน การสอน ติดต่อปรึกษาได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทุกวันเวลาราชการ โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532 ....


 • สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ พิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
 • ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ
 • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯครั้งที่ 9/2557
 • กศน. จังหวัดสมุทรปราการ มุฑิตาจิต แด่ ผอ.นิธิพงศ์ ดวงมุสิก
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ โครงการอบรมการวางแผนงานด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 • กศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2557 (วิชาบังคับ)
 • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1
 • โครงการอบรมครูที่ปรึกษาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการอบรมครูที่ปรึกษาการเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ 6 อำเภอเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.สมุทรปราการ ร่วมประชุมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 29 กันยายน 2557 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ มอบหมายให้ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฯ เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สมุทรปราการ ครั้งที่ 9/2557 ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 26 กันยายน 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงาน มุฑิตาจิต แด่ ท่าน ผอ.นิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.สมุทรปราการ เป็นการแสดงความขอบคุณท่านที่เป็นผู้บริหาร และผู้นำองค์กร ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 26 กันยายน 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ อบรมการวางแผนงานด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ณ โรงแรม คัลเลอร์ลิฟวิง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 22-23 กันยายน 2557 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดให้มีโครงการ สัมมนาติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โดย นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน
...
(อ่านต่อ)
วันที่ 20-21 กันยายน 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (วิชาบังคับ)...
(อ่านต่อ)
วันที่ 21 กันยายน 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1...
(อ่านต่อ)
วันที่ 19 กันยายน 2557 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมคร ูที่ปรึกษา การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
(อ่านต่อ)
อ่านข่าวย้อนหลัง   next 2 next 3 


Download คำชี้แจงการกรอกข้อมูล เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาฯ โดย กศน.ตำบล
Download ด่วนที่สุด มาตรการประหยัดงบประมาณ สป.ฯถึงสถานศึกษาทุกแห่ง

Downloadใบสมัครสมาชิกช.พ.ค.(ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา)
DOWNLOAD แจ้งข้อมูลการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน....


กระทู้ใหม่ล่าสุดจาก Webboard
  ดูกระทู้ทั้งหมด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532

since 05/12/2549 Best view at 1024 x 728 pixel All right reserve
Contact us:samutprakan_onie@hotmail.com

"วันรักการอ่าน"

ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน


รับ-ส่ง หนังสือราชการ แจ้ง


อ่านคู่มือนักศึกษา, ผลการสอบ และปฏิทินการศึกษา ..

 ผลสอบ ปวช.พณิชฯ อ.เมือง คอม, บัญชี ฯลฯ
 กลุ่มเรียนวันเสาร์
 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
 เทียบระดับ
(เพื่อขอจบ)

อาชีพอิสระ 60 อาชีพ

บทความ
รวมบทความที่น่าสนใจ
ของ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรปราการ
(ขออภัยอยู่ระหว่างรวบรวม)
ราคาน้ำมันประจำวันนี้