กศน.อำเภอเมือง

กศน.อำเภอบางบ่อ

กศน.อำเภอบางพลี

กศน.อำเภอบางเสาธง

กศน.อำเภอพระประแดง

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ศูนย์การเรียนชุมชน

ห้องสมุดประชาชน
ข้อมูล/สถิติ
ผลการดำเนินงาน
แผนงาน-โครงการ
วิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลนักศึกษาผู้จบหลักสูตร

สำนักงาน กศน.ศธ.
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ธนาคารความรู้
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550
get code for tracking website
เริ่มนับวันที่ 05/12/49

  สนใจเรื่องสมัครการเรียน การสอน ติดต่อปรึกษาได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทุกวันเวลาราชการ โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532 ....


 • กศน.สมุทรปราการ รับการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
 • 
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาฯดำเนินการเข้าประเมินคุณภาพสถานศึกษา กศน.อำเภอ
 • ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ 2557
 • กศน.อำเภอบางบ่อ 
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 82 พรรษา 2557
 • สอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2557
 • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรวมพลังทำความดีเพื่อราชินีพระแม่แห่งแผ่นดิน
 • กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  เข้ารับการอบรมลูกเสือชาวบ้านครั้งที่ 1/2557
 • กศน.อำเภอบางเสาธง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมงานมหกรรมปรองดอง สมานฉันท์ฯ
 • กศน.สมุทรปราการ เข้าแข่งขัน  กีฬา กศน.เกมส์ภาคตะวันออก
 • กศน.อำเภอบางเสาธง
ร่วมเดินขบวนพาเหรด มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ (ระดับภาค)
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ และคณะ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2557 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และประธาน คณะกรรมการการประเมิน สถานศึกษาโดยต้นสังกัด เข้าทำการประเมินสถานศึกษา ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายพินิจ หาญพานิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ลงนามถวายพระพร พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา...
(อ่านต่อ)

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 82 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
...
(อ่านต่อ)

วันที่ 10 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรม รวมพลังทำความดีเพื่อราชินีพระแม่แห่งแผ่นดิน
...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางอรชร ประเสริฐสิน ครูอาสาสมัคร กศน. นำนักศึกษาเข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
...
(อ่านต่อ)
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ คณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอบางบ่อ
เข้ารับการอบรมลูกเสือชาวบ้านครั้งที่ 1/2557
...
(อ่านต่อ)
วันที่ 3 สิงหาคม 2557 นายวิชัย สีชาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ กลิ่นเกิด และคณะครู กศน.อำเภอบางเสาธง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ไทยและร่วมงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์...
(อ่านต่อ)
วันที่ 2 สิงหาคม 2557 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด สมุทรปราการ , นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอทั้ง 6 แห่ง นำทัพนักกีฬา , กองเชียร์ และขบวนพาเหรด ร่วมงานกีฬา กศน.เกมส์ภาคตะวันออก ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 2 สิงหาคม 2557 นายวิชัย สีชาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเสาธง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทุกท่าน นำนักศึกษาร่วมเดินขบวนพาเหรด งาน มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ (ระดับภาค) ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 2 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการและคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ นำนักศึกษาเข้าร่วม มหกรรมกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ..
(อ่านต่อ)
อ่านข่าวย้อนหลัง   next 2 next 3 

Download ด่วนที่สุด มาตรการประหยัดงบประมาณ สป.ฯถึงสถานศึกษาทุกแห่ง

Downloadใบสมัครสมาชิกช.พ.ค.(ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา)
DOWNLOAD แจ้งข้อมูลการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน....


กระทู้ใหม่ล่าสุดจาก Webboard
  ดูกระทู้ทั้งหมด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532

since 05/12/2549 Best view at 1024 x 728 pixel All right reserve
Contact us:samutprakan_onie@hotmail.com

"วันรักการอ่าน"

ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ แจ้ง


อ่านคู่มือนักศึกษา, ผลการสอบ และปฏิทินการศึกษา ..

 ผลสอบ ปวช.พณิชฯ อ.เมือง คอม, บัญชี ฯลฯ
 กลุ่มเรียนวันเสาร์
 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
 เทียบระดับ
(เพื่อขอจบ)

อาชีพอิสระ 60 อาชีพ

บทความ
รวมบทความที่น่าสนใจ
ของ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรปราการ
(ขออภัยอยู่ระหว่างรวบรวม)
ราคาน้ำมันประจำวันนี้